Inici / Bases del sorteig de 2 CDs «Terra de llimes»

Bases del sorteig de 2 CDs «Terra de llimes»

La promoció "Sorteig de 2 CDs «Terra de llimes»" és una acció promocional de Musicafestera.com. La promoció està dirigida a totes les persones majors d'edat -segons l'ordenament jurídic espanyol- i es portarà a terme des de les 10:00 del divendres 20 de desembre de 2019 fins les 14:00 del dimarts 24 de desembre de 2019.

BASES DEL SORTEIG:

1. Hi haurà dos premis que constaran cadascún d'una unitat del disc de música festera "Tera de llimes", cortesía de la Societat Musical Lira Orxetana i del seu director Enrique Montesinos Parra.

2. Només es permetrà una participació per persona. Podrà participar tota aquella persona major d'edat que faça clic en "Me gusta" i comente la publicació al respecte al Facebook de Música festera - Música de Moros i Cristians (https://www.facebook.com/musicafestera). Musicafestera.com es reserva el dret a donar de baixa i expulsar automàticament a qualsevol participant del que estime que realitza un mal ús o abusa de la promoció, amb la corresponent cancel·lació de la seua participació. S'entén com mal ús l'incompliment de qualsevol condició de participació inclosa en aquestes bases.

3. Es podrà participar al sorteig durant el període hàbil de la promoció (20-12-2019 10:00:00 / 24-12-2019 14:00:00 hora espanyola). Els clics i comentaris fora d'aquest període no resultaran vàlids.

4. La persona guanyadora del concurs serà anunciada en alguna de les xarxes socials de Musicafestera.com, i/o a la web https://www.musicafestera.com. La persona que resulte guanyadora haurà de posar-se en contacte amb els administradors de la pàgina de Facebook de Música festera - Música de Moros i Cristians via missatge privat, indicant dades personals i una direcció postal vàlida. El premi es farà arribar per correu ordinari. Sols es faran enviaments dins del territori de la península ibèrica (queden excloses illes, Ceuta i Melilla i enviaments internacionals).

5. La promoció no està administrada per Facebook, ni afavorida o asociada a ell de ninguna manera. El fet de participar al concurs eximix de qualsevol responsabilitat a la plataforma Facebook.