Tino

Any: 
2018
Modalitat: 
Detalls: 

En memòria del fester Agustin Tortosa Mataix, "Tino". L'obra és un regal del compositor als fills i dona de Tino, com afecte i reconeixement a la seua figura.

Es tracta d'una marxa que està dividida en dos parts clares. La primera, queda marcada pel caràcter guerrer, on l'autor intenta simular, mitjançant ritmes marcials i accentuats, la força i l'empenta del guerrer en les batalles. A la segona part, la temàtica de la marxa està basada en una línia melòdica, la qual va progressant mitjançant modulacions tonals i canvis de dinàmica per arribar al final de l'obra.

Com a punt a destacar, el compositor inclou el violí en el conjunt de banda, on exerceix en diverses parts un paper de solista.