Marey

Any: 
2022
Modalitat: 
Detalls: 

Dedicada a Marcos Monar Miralles i Reyes Vilaplana Cortés amb motiu del seu enllaç matrimonial. Regal de Mateo Monar, germà de Marcos.