Inici / Notícies sobre música festera / 4t Concurs de Composició de Música Festera de Mutxamel

4t Concurs de Composició de Música Festera de Mutxamel

La Junta de Govern Local de Mutxamel, en sessió celebrada el passat 18 de febrer de 2021, va aprovar la convocatòria del IV Concurs de Composició de Música Festera de Mutxamel 2021.

Podran prendre part en aquest concurs totes aquelles persones que ho desitgen, podent presentar cada participant una sola obra, sempre que complisquen els següents requisits:

  • Ser un pasdoble.
  • Ser original de l'autor que la presenta, no podent ser còpia ni modificació total o parcial de cap altra obra pròpia o aliena.
  • Ser inèdita.
  • No haver sigut interpretada amb anterioritat a la resolució del concurs.

Hi haurà un primer premi valorat en 2000 €, així com dos mencions especials de 250€.

El termini d'admissió d'originals finalitzarà el dia 21 de maig de 2021.